Mašinska montaža

Mašinska montaža

ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Proizvodimo metalne proizvode za potrebe građevinarstva : čelične konstrukcije (čelične hale, nadstrešnice, rešetkaste nosače, stubove, rezervoare), kovane ograde, čelične ograde, inox ograde, kontejnere I sl.

Ekonomičnost i brzina građenja, zahtjevi su tržišta na koje je Monting Montaža odgovorila sistemom čeličnih hala. Pri proizvodnji se rukovodimo specifičnim potrebama kupaca poštujući sve propisane norme. Prateći trendove modernog građevinarstva, razvijena je tehnologija građenja montažnih hala, čiji su najvažniji dijelovi: primarna i sekundarna čelična konstrukcija te obloge sendvič panelima.

STUBOVI

Monting Montaža d.o.o. Bijeljina u svom programu ima proizvodnju stubova za rasvjetu i kontaktnu mrežu od okruglih cijevnih profila u zavarenoj izvedbi i stubove konične osmougaone konstrukcije, visine 3 do 20 m što je proizišlo iz zahtjeva tržišta i asortimana čeličnih konstrukcionih cijevi. Zajedno sa stubovima isporučuje se i potreban atestni materijal.

Postoji i mogućnost kompletnog transporta stubova do mjesta ugradnje kao i njihova montaža. Osim stubova za rasvjetu izrađujemo stubove za elektrifikaciju tramvajskih i željezničkih pruga, stubove za saobraćajnu signalizaciju, antenske stubove i ostale stubove po želji.

DVOSLOJNI ČELIČNI REZERVOARI

Dvoslojni rezervoari su napravljeni od lima Č.0361. a namjena im je za skladištenje tekućih goriva i u druge slične svrhe. Oblik, glavne mjere i veličine glavnog rezervoara odgovaraju standardu JUS M.Z 3.014.(DIN 6608).

Glavni rezervoar je ispitan na nepropustnost vodenim pritiskom od 2 bara, a međuprostor vazdušnim pritiskom od 0,5 bara o čemu dostavljamo i atest. Na rezervoaru su ugrađeni priključci R 6/4″.

Spoljašnja zaštita se izvodi kondor trakom atestiranom na probojni napon od 14.000V. Svakom rezervoraru pripada fabrički atest sa označenim fabričkim brojem, datumom proizvodnje i probnim pritiskom.

TERMOIZOLATERSKI RADOVI

Radove izvodimo na postrojenjima termoelektrana, rafinerija i petrohemije, gradskim toplanama, šećeranama, industrijskim hladnjacima, javnim i poslovnim objektima, proizvodnim, sportskim i drugim halama I to kako u sklopu izgradnje novih objakata tako i u sklopu remontovanja i održavanja industrijskih i poslovnih objekata.
Radovi se izvode u unutrašnjosti objekata i na otvorenom prostoru. Pripremu materijala (krojenje) za ugradnju vršimo na licu mjesta ili u gradilišnim radionicama za stalna ili povremena gradilišta.

Kao izolacioni material, zavisno od zahtjeva investitora, odnosno zavisno od namjene izolacije (topla ili hladna izolacija) koristimo slijedeće materijale:
• Mineralnu vunu
• Staklenom vunom
• Keramičku vunu
• Poliuretan
• Foamglas
• Razne vrste fleksibilnih materijala sa strukturom zatvorenih čelija koji sprečavaju difuziju vodene pare

Izvodimo radove iz oblasti termičke i akustičke izolacije i to:
• Izolacija klima kanala
• Izolacija svih vrsta cijevi
• Izolacija rezervoara
• Izolacija kotlova
• Izolacija bojlera
• Izolacija sudova razlicitih namjena

1. Termoizolacija je od jastuka mineralne vune na merkur pletivu (gustine 100 kg/m3), termičke provodljivosti u skladu sa zahtjevanim njemačkim normama (VDI 2055) i standardu (DIN 4102), a u debljinama koje su zahtjevane. Za debljine izolacije do 100mm koristi se jednoslojna , a za debljine preko 100mm višeslojna izolacija.
2. Na debljinama izolacije preko 60mm koriste se odstojnici (nogice) i po potrebi čelični prstenovi od čelicne HVT trake dimenzija 30x3mm medusobno odvojeni bezazbestnom lepenkom, debljine 5mm.
3. Na tako izradenu i montiranu podkonstrukciju postavio bi se Al. ili cinkovani lim različitih debljina:
– za prečnike izolacije do 200mm 0,7 mm
– za prečnike izolacije od 200 do 600mm 0,8 mm
– za prečnike izolacije iznad 600mm 1,0 mm

KVALITETOM DO CILJA

POSLUJEMO OD 1996, GODINE. NA TRŽIŠTU NJEMAČKE SMO PRISUTNI OD 2000-TE GODINE. U PROIZVODNOM POGONU NA 1.500 KVADRATNIH METARA PROIZVODIMO SVE VRSTE METALNIH PROIZVODA. SVOJE PROIZVODE PLASIRAMO NA DOMAĆEM I NA INOSTRANOM TRŽIŠTU.

Usluge mašinske montaže

Usluge iz oblasti mašinske montaže radimo uglavnom za: proizvodne, sportske I druge hale, poslovno – stambene objekte, tržne centre, elektrane, rafinerije itd. MONTING MONTAŽA zapošljava stručnu radnu snagu koja ima znanje i iskustvo stečeno na domaćem i inostranom tržištu. Temelj firme jesu visoko motivisani i osposobljeni radnici spemni da ispune sve zahtjeve klijenata vezane za kvalitet i rokove.Fleksibilnost I stručnost su dva centralna obilježja filozofije naše firme.