Termoizolaterski radovi

Termoizolaterski radovi

MONTING MONTAŽA d.o.o. izvodi radove iz oblasti termičke i akustičke izolacije i to:
  • Izolacija klima kanala
  • Izolacija svih vrsta cijevi
  • Izolacija rezervoara
  • Izolacija kotlova
  • Izolacija bojlera
  • Izolacija sudova razlicitih namjena

RADOVE IZVODIMO

Na postrojenjima termoelektrana, rafinerija i petrohemije, gradskim toplanama, šećeranama, industrijskim hladnjacima, javnim i poslovnim objektima, proizvodnim, sportskim i drugim halama I to kako u sklopu izgradnje novih objakata tako i u sklopu remontovanja i održavanja industrijskih i poslovnih objekata. Radove izvodimo u unutrašnjosti objekata i na otvorenom prostoru, pri temperaturi od -5 do + 400C. Pripremu materijala (krojenje) za ugradnju vršimo na licu mjesta ili u gradilišnim radionicama za stalna ili povremena gradilišta.

IZOLACIJE:

Izolacija na bazi mineralne vune I Al. lima

Termička provodljivost mineral vune u skladu sa standardima (DIN 4102), a u debljinama koje su zahtijevane. Za debljine izolacije do 100mm koristi se jednoslojna, a za debljine preko 100mm višeslojna izolacija.
Na debljinama izolacije preko 60mm koriste se odstojnici (nogice) i po potrebi čelični prstenovi od HVT dimenzija 30x3mm međusobno odvojeni u debljine od 5mm.

Na tako izgrađenu i montiranu podkonstrukciju postavlja se Al. Lim različitih debljina:
– Za prečnike izolacije do 200mm, 07mm
– Za prečnike izolacije do 200mm do 600mm, 08mm
– Za prečnike izolacije iznad 600mm, 1,0mm
Prirubnice, ventili i kompenzatori se izoluju tako da se postavljaju lako demontažne kape.

• Izolacija Armaflex AC
• Protivpožarna izolacija promat pločama
• Izolacija cevovodovoda sa materialom: K-flex/EKO – cijevi